GOLD-STAR
  GOLD
  SILVER
  BRONZE
  A-Teacher
  B-Teacher
  C-Teacher
  Internation Teacher
  National Judge
  International Judge
  Social Dance A-Teacher
  Social Dance B-Teacher
  Social Dance C-Teacher
  C-bachelor's degree
  Z-bachelor's degree
  G-bachelor's degree
  hip-hop gold medal
  Home
  A-Teacher
Yan Xu Dong
Zhang Hai Xia
Hui Li Li
Li Xiao Fang
Li Xiao Fang
Hao Shu Qin
Zhang Wei Jun
Wang Xiao Yu
Bao Cun Gen
Jin Hui Zhong
Zhang Su Zhen
Zhang Hui
Xu Wei Wei