GOLD-STAR
  GOLD
  SILVER
  BRONZE
  A-Teacher
  B-Teacher
  C-Teacher
  Internation Teacher
  National Judge
  International Judge
  Social Dance A-Teacher
  Social Dance B-Teacher
  Social Dance C-Teacher
  C-bachelor's degree
  Z-bachelor's degree
  G-bachelor's degree
  hip-hop gold medal
  Home
  National Judge
Zhong Zu Lin
Tong Man Qiu
Cai Gui Long
Hui Li Li
Ding Xia Wen
Chen Zhao Yu
Gao Xiao Ying
Ma Guo Ping
Lin Shu Ci
Zhang Wei Jun
Wang Xiao Yu
Li Mao Ying
Hao Shu Qing
Cui Guang Jin
Bao Cun Gen
Xu Wei Wei