GOLD-STAR
  GOLD
  SILVER
  BRONZE
  A-Teacher
  B-Teacher
  C-Teacher
  Internation Teacher
  National Judge
  International Judge
  Social Dance A-Teacher
  Social Dance B-Teacher
  Social Dance C-Teacher
  C-bachelor's degree
  Z-bachelor's degree
  G-bachelor's degree
  hip-hop gold medal
  Home
  Social Dance B-Teacher
Wu Ming Sheng
Dai Liu Yu
Wang Zhi Min
Xin Hong
Wang Jin Long
Ma Si Jiu
Xu Yu Mei
Zheng Fu Hui
Pan Gui Fang
Xu Lan
Cao Gui Feng
Tong Xiao Qin
Bao Ju Zhen
Bo Zheng Gen
Cao Wei Hua
Zhang Xiang Yun
Tong Lian Fen